Cholewa, J. (2024) „Strategie uczenia się słownictwa specjalistycznego”, Neofilolog, (62/1), s. 123–138. doi: 10.14746/n.2024.62.1.8.