Gajda, K. (2024) „Aplikacje mobilne w akademickiej dydaktyce językowej na przykładzie wykorzystania platformy Duolingo w nauczaniu języka rosyjskiego”, Neofilolog, (62/1), s. 312–332. doi: 10.14746/n.2024.62.1.19.