Błaszkowska, H. (2024) „Język równościowy w nauczaniu DaF na poziomie uniwersyteckim – postawy osób uczących i studiujących wobec jego zastosowania w praktyce dydaktycznej: ”, Neofilolog, (62/1), s. 61–77. doi: 10.14746/n.2024.62.1.5.