Dąbrowski, A. i Kajak, P. (2024) „Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej. Wprowadzenie”, Neofilolog, (62/1), s. 5–8. doi: 10.14746/n.2024.62.1.1.