[1]
J. Morytz, „Strategie komunikacyjne w obliczu trudności językowych”, Neofilolog, nr 49/2, s. 193–206, grudz. 2017.