[1]
M. . Bielicka, „Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Neofilolog, nr 36, s. 173–185, cze. 2011.