[1]
B. Peć, „INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI)”, Neofilolog, nr 55/1, s. 27–49, wrz. 2020.