[1]
A. . Surdyk, „KOMPETENCJE PROFESJONALNE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Z PERSPEKTYWY PODEJŚCIA LUDYCZNEGO W GLOTTODYDAKTYCE – PROJEKT BADANIA”, Neofilolog, nr 55/1, s. 75–91, wrz. 2020.