[1]
M. Mackiewicz i S. Chudak, „TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT”, Neofilolog, nr 55/2, s. 287-305, grudz. 2020.