[1]
I. Bawej, „Rozumowanie dedukcyjne w procesie uczenia się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego na przykładzie podsystemu gramatycznego”, Neofilolog, nr 58/1, s. 85–98, kwi. 2022.