[1]
M. Grabowska, M. Smuk, i M. Sowa, „The Last of Us? Czy istnieje przyszłość dla neofilologii?”, Neofilolog, nr 62/1, s. 9–23, kwi. 2024.