[1]
A. Godzich i S. Machowski, „Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i «Un vero affare!» (2015)”, Neofilolog, nr 62/1, s. 249–262, kwi. 2024.