[1]
K. Gajda, „Aplikacje mobilne w akademickiej dydaktyce językowej na przykładzie wykorzystania platformy Duolingo w nauczaniu języka rosyjskiego”, Neofilolog, nr 62/1, s. 312–332, kwi. 2024.