Waszau, A. „KU KONCEPTUALIZACJI WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ W RAMACH MODELU KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ NA GRUNCIE WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI”. Neofilolog, nr 52/2, czerwiec 2019, s. 245-62, doi:10.14746/n.2019.52.2.4.