Jaroszewska, Anna. „SUBIEKTYWNA REFLEKSJA GLOTTODYDAKTYKA PO LEKTURZE KSIĄŻKI WERONIKI WILCZYŃSKIEJ, MACIEJA MACKIEWICZA I JAROSŁAWA KRAJKI KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA. WPROWADZENIE”. Neofilolog, nr 52/2, czerwiec 2019, s. 411-8, doi:10.14746/n.2019.52.2.13.