Jasińska, Agnieszka. „B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH”. Neofilolog, nr 53/1, wrzesień 2019, s. 129-42, doi:10.14746/n.2019.53.1.9.