Jaroszewska, A. „STUDIUM PRZYPADKU W BADANIACH GLOTTODYDAKTYCZNYCH”. Neofilolog, nr 54/2, czerwiec 2020, s. 245-68, doi:10.14746/n.2020.54.2.4.