Bielicka, Małgorzata. „Droga Ucznia niepełnosprawnego Do Poznania języka Obcego –studium Przypadku Ucznia Z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Neofilolog, nr 36, czerwiec 2011, s. 173-85, doi:10.14746/n.2011.36.12.