Aleksandrzak, Magdalena, i in. „Wprowadzenie”. Neofilolog, nr 55/1, wrzesień 2020, s. 5-9, doi:10.14746/n.2020.55.1.1.