Peć, Beata. „INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI)”. Neofilolog, nr 55/1, wrzesień 2020, s. 27-49, doi:10.14746/n.2020.55.1.3.