Surdyk, Augustyn. „KOMPETENCJE PROFESJONALNE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Z PERSPEKTYWY PODEJŚCIA LUDYCZNEGO W GLOTTODYDAKTYCE – PROJEKT BADANIA”. Neofilolog, nr 55/1, wrzesień 2020, s. 75-91, doi:10.14746/n.2020.55.1.5.