Maziarz, M. „KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO ”. Neofilolog, nr 55/1, wrzesień 2020, s. 107-23, doi:10.14746/n.2020.55.1.7.