Mackiewicz , M., i S. Chudak. „TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT”. Neofilolog, nr 55/2, grudzień 2020, s. 287-05, doi:10.14746/n.2020.55.2.8.