Szymańska, M. „Nauczanie Podsystemu Leksykalnego W Edukacji Przedszkolnej Dzieci Ze Spektrum Autyzmu Oraz zespołem Aspergera”. Neofilolog, nr 57/1, wrzesień 2021, s. 67-77, doi:10.14746/n.2021.57.1.5.