Grabowska, Monika, i in. „The Last of Us? Czy Istnieje przyszłość Dla Neofilologii?”. Neofilolog, nr 62/1, kwiecień 2024, s. 9-23, doi:10.14746/n.2024.62.1.2.