Woch, Joanna. „Anglicyzmy W Konfrontatywnym Nauczaniu języka Rosyjskiego”. Neofilolog, nr 62/1, kwiecień 2024, s. 296-11, doi:10.14746/n.2024.62.1.18.