Sielanko-Byford, Elżbieta, i Janina Zielińska. „Promowanie różnorodności językowej I Kulturowej W kształceniu Nauczycieli języków Obcych – Dobre Praktyki I Skuteczne rozwiązania”. Neofilolog, nr 62/1, kwiecień 2024, s. 139-54, doi:10.14746/n.2024.62.1.9.