Godzich, Anna, i Szymon Machowski. „Kulinaryzmy I Kulinaria W języku Biznesowym W Glottodydaktyce Italianistycznej Na Podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) I «Un Vero affare!» (2015)”. Neofilolog, nr 62/1, kwiecień 2024, s. 249-62, doi:10.14746/n.2024.62.1.15.