Waszau, Anna. „KU KONCEPTUALIZACJI WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ W RAMACH MODELU KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ NA GRUNCIE WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI”. Neofilolog, no. 52/2 (czerwiec 30, 2019): 245–262. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/19261.