Peć, Beata. „INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI)”. Neofilolog, no. 55/1 (wrzesień 30, 2020): 27–49. Udostępniono luty 26, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/24654.