Godzich, Anna, i Szymon Machowski. „Kulinaryzmy I Kulinaria W języku Biznesowym W Glottodydaktyce Italianistycznej Na Podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) I «Un Vero affare!» (2015)”. Neofilolog, no. 62/1 (kwiecień 12, 2024): 249–262. Udostępniono czerwiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/39613.