Łodej, Monika, i Agnieszka Osmoła. „Emotions in Language Learning: Understanding Foreign Language Enjoyment and Anxiety in Higher Education”. Neofilolog, no. 62/1 (kwiecień 12, 2024): 78–104. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/39918.