Neofilolog https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA&nbsp;<br></strong>Kwartalnik <em>Neofilolog</em> to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.&nbsp;Ukazuje się on w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku ukazuje się również w wersji elektronicznej. Głównym celem czasopisma <em>Neofilolog</em> jest popularyzowanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ujęciu teoretyczno-praktycznym w dziedzinie dydaktyki językowej z uwypukleniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.&nbsp;Czasopismo obecnie ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z&nbsp; tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa.&nbsp;Kolejne numery ukazują się na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków.&nbsp;Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.&nbsp;</p> <p class="oczasopismie"><a href="/index.php/n/about">O CZASOPIŚMIE</a></p> <p class="oczasopismie"><a title="Aktualny numer" href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1473" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></p> <p class="oczasopismie"><a href="/index.php/n/issue/archive">ARCHIWUM</a></p> <p class="oczasopismie"><a title="PW" href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/Editorial_Calendar" target="_blank" rel="noopener">PLAN WYDAWNICZY</a></p> <p class="oczasopismie"><a href="/index.php/n/issue/archive"><br></a><strong>INDEKSOWANE W:&nbsp;<br></strong><a title="PBN" href="https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/36595" target="_blank" rel="noopener">Polska Bibliografia Naukowa</a>;&nbsp;<a title="ICJM" href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=918" target="_blank" rel="noopener">INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL -&nbsp;IC Journals Master List</a>;&nbsp;<br><a title="EBSCO" href="https://www.ebsco.com/" target="_blank" rel="noopener">EBSCO&nbsp;PUBLISHING</a>;&nbsp;<a title="E-Publikacje Nauki Polskiej" href="https://www.epnp.pl/" target="_blank" rel="noopener">e-Publikacje Nauki Polskiej</a>;&nbsp;<a title="CEJSH" href="http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-0f694341-bc2e-40c0-aa41-4a11cb16d29e" target="_blank" rel="noopener">CEJSH</a>;&nbsp;<a title="CEON" href="https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-0f694341-bc2e-40c0-aa41-4a11cb16d29e" target="_blank" rel="noopener">CEON</a>;&nbsp;<a title="PKP INDEX" href="http://index.pkp.sfu.ca/index.php/" target="_blank" rel="noopener">PKP INDEX</a>.</p> <div class="oczasopismie">&nbsp;<strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:<br></strong> <p><img src="/public/site/images/katarzynaposiadala/mnisw_20.png" alt=""></p> <p><strong>INDEX COPERNICUS&nbsp; ICV (2018)&nbsp;&nbsp; 92,75<br></strong></p> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/n</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print): </strong>1429-2173</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Online):&nbsp;</strong>2545-3971</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:&nbsp;<img src="/public/site/images/katarzynaposiadala/88x313.png" alt=""></strong></div> <div class="oczasopismie"><!--<strong>e-ISSN: </strong>2084-4158--></div> <!--<div class="oczasopismie"><strong>LICENCJA CREATIVE COMMONS: </strong> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/"><img src="/ojs_3/public/piotr/cc/cc1.png" alt="CC_by-nd/3.0" border="0" /></a></div>--> Polskie Towarzystwo Neofilologiczne pl-PL Neofilolog 1429-2173 <p><strong>Autorzy:<br></strong>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <em>Neofilolog</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy&nbsp;<a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em>Neofilolog</em>&nbsp;udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwaląją&nbsp;na użycie sublicencji Creative Commons&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).<br></a>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy:<br></strong>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2017 r. pod następującymi warunkami:</p> <p>- uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;<br>- bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</p> <p>Do wszystkich opublikowanych tekstów prawa autorskie są zastrzeżone.</p> <p><strong>Inne:<br></strong>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).</p> Wprowadzenie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21681 Magdalena Sowa Copyright (c) 2013-11-30 2013-11-30 41/2 97 98 ROLA ANALIZY POTRZEB I EWALUACJI KURSU W NAUCZANIU JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21789 <p>The objective of the present paper is to discuss pre-course needs analysis and post-course evaluation, and their role in teaching Language for Specific Purposes. Though these two key stages have different aims and perspectives, they should not be treated as separate, linearly-related activities but rather as overlapping and interdependent phases of LSP course design. The repeated needs analysis that is built into the formative evaluation process contributes to making the resultant LSP course more responsive to the needs of the learner group. <br><br></p> Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska Copyright (c) 41/2 99 112 PLURIMOBIL – MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21785 <p>Mobility in vocational education and training (VET) is believed to have a positive impact on the development of professional skills, key competences and language proficiency. However, there are more and more voices indicating that participation in mobility may not automatically translate into an in-creased level of intercultural and linguistic skills. To enhance the educational benefit of mobility programmes, there is a need to develop measures which offer intercultural preparation and guidance. The main purpose of this article is to present the objectives and projected outcomes of the PluriMobil project, which aims to create a coherent pedagogical instrument to help secondary vocational school teachers prepare their learners for participation in different types of learning mobility.</p> Anna Czura Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2013-12-15 2013-12-15 41/2 113 125 A QUESTIONNAIRE CONTAINING A CALL COMPONENT FOR STUDENTS OF ESP – PILOT STUDY RESULTS https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21791 <p>As Arnó-Macià (2012: 89) points out: “Within the integration of technology into language education, special attention needs to be paid to languages for specific purposes (LSP) (…)”. Although a broad range of technologies may support the process of language learning, this paper investigates those technologies which are connected with the computer and Internet use in order to learn a foreign language. A term used to refer to the above-mentioned issue is Computer-Assisted Language Learning (CALL). The paper presents results of a pilot study conducted of students of English for Specific Purposes (ESP) using a questionnaire containing a CALL component. This data collection instrument was especially designed for the purpose of the research. The main aim of the present article is to consider how to measure participants’ competences, attitudes and skills in the area of ICT (Information and Communication Technology).</p> Edyta Olejarczuk Copyright (c) 41/2 127 147 STUDENTS’ PERCEPTIONS OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING AT SELECTED TECHNICAL UNIVERSITIES IN POLAND https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21795 <p>The present article is an attempt to present the situation in the area of Content and Language Integrated Learning at some technical universities in Poland. It starts with a brief outline of CLIL methodology as well as its status in the context of Polish tertiary education, and then moves on to a discussion of the results of the study conducted among Polish and international students attending English-medium courses in their specialist areas, such as, for instance, engineering. The courses involve learning of new, difficult concepts as well as specialized vocabulary. The study took place in three universities which have been offering content instruction in English for a number of years. Its aim was to investigate problems and difficulties that students come across during the course of their studies in a foreign language, as well as their expectations concerning such a mode of education.</p> Krystyna Droździał-Szelest Liliana Szczuka-Dorna Copyright (c) 41/2 149 167 EAP AND ACADEMIC DISCOURSE: MEDIATING ELABORATED CODE IN A CLIL TYPE TEACHER EDUCATION https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21796 <p>The aim of this paper is to relate the concept of ESP to the idea of Content and Language Integrated Learning (CLIL) to work out a platform for the conceptualization of academic language as a context-reduced means of communication (Bernstein, 1971; 1999). Subsequently, the concept of talk-types (Moate, 2011) will be presented as a way of counteracting language de-contextualization and engendering restructuring of knowledge and the language itself. Theoretical considerations will be supported with the presentation of research on classroom interaction. It is aimed at highlighting how expert language is mediated in content learning with types of classroom talk and how the process of languaging (Swain, 2006a) facilitates both “taming” (Lankiewicz, 2013b) of the elaborated code and acquisition of expert knowledge.</p> Hadrian Lankiewicz Copyright (c) 41/2 169 185 ADEKWATNOŚĆ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO REALNYCH POTRZEB UCZĄCYCH SIĘ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/21797 <p>This paper presents the organization of language education in the Polish Armed Forces, which today focuses mostly on English instruction and is based on STANAG 6001. It highlights the importance of two key institutions, namely the Military Education Department and The Polish Armed Forces School of Languages. The final section deals with the military thematic units suggested in the language curriculum designed for soldiers and evaluates the presence of these themes in certification papers issued by the Central Examination Board for Foreign Languages of the Ministry of National Defence.</p> Werona Werona Król-Gierat Copyright (c) 41/2 187 201