Pressto.

Neofilolog

Neofilolog

Baner

OPIS CZASOPISMA 
Kwartalnik „Neofilolog” to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się on systematycznie od 1929 roku. Głównym celem czasopisma „Neofilolog" jest popularyzowanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ujęciu teoretyczno-praktycznym w dziedzinie dydaktyki językowej z uwypukleniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych. Czasopismo obecnie ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Kolejne numery ukazują się na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 

 POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA

PLAN WYDAWNICZY

AKTUALNY NUMER

ARCHIWUM


INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia NaukowaINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List
EBSCO PUBLISHINGe-Publikacje Nauki PolskiejCEJSHCEONPKP INDEX.

 WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

INDEX COPERNICUS  ICV (2018)   92,75

INDKS h5                                         6

DOI: 10.14746/n

ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: 

Aktualności

 

Jubileuszowy kongres PTN

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowym kongresie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt.: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce.


Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Poznaniu, a miejscem obrad będą: Collegium Minus, Sala Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

 
Opublikowane: 2019-05-08 Więcej...
 

Neofilolog Nr 52/1 (2019)

 
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny zeszyt „Neofilologa” Nr 52/1 (2019): Affective factors in foreign language learning and teachingZapraszamy do lektury.  
Opublikowane: 2019-04-30
 

Neofilolog Nr 51/2 (2018)

 
Informujemy, że ukazał się kolejny zeszyt „Neofilologa” Nr 51/2 (2018): New trends in LSP teachingZapraszamy do lektury.  
Opublikowane: 2018-12-11 Więcej...
 

Neofilolog Nr 51/1 (2018)

 
Informujemy, że ukazał się kolejny zeszyt „Neofilologa” Nr 51/1, który kontynuuje tematykę związaną z innowacyjnością w glottodydaktyce, podjętą w numerach 50/1 i 50/2.   
Opublikowane: 2018-12-10 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Nr 52/1 (2019): Affective factors in foreign language learning and teaching

Spis treści

Wprowadzenie

INTRODUCTION PDF (English)
Aleksandra Wach, Paweł Scheffler 7-10

Artykuły

THE IMPORTANCE OF AFFECT IN LANGUAGE LEARNING PDF (English)
Jane Arnold 11-14
LANGUAGES AND THE SELF PDF (English)
Hanna Komorowska 15-28
CZYNNIKI AFEKTYWNE W TEORII I BADANIACH NAD ZDOLNOŚCIAMI JĘZYKOWYMI PDF
Adriana Biedroń 29-41
ROLA MOTYWACJI W PROCESIE UCZENIA SIĘ JĘZYKA PRZEZ UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI – METODA JES-PL PDF
Małgorzata Pamuła-Behrens, Katarzyna Morena 43-60
DIALOG DYDAKTYCZNY W UCZENIU SIĘ JĘZYKA OBCEGO PDF
Katarzyna Karpińska-Szaj, Jolanta Sujecka-Zając 61-73
EMOTIONS, LINGUISTIC LANDSCAPE AND LANGUAGE LEARNING PDF (English)
Danuta Wiśniewska 75-88
PATTERN PRACTICE REVISITED: FROM SYNTAX TO SENSE AND POSITIVE EMOTIONS PDF (English)
Paweł Scheffler, Wolfgang Butzkamm 89-101
THE ROLE OF THE AFFECTIVE DIMENSION IN SHAPING FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ CONCEPTUAL SYSTEM PDF (English)
Ariadna Strugielska 103-117
THE AFFECTIVE SIDE OF WRITING MA THESES IN APPLIED LINGUISTICS PDF (English)
Aleksandra Wach 119-137
COGNITIVE AND AFFECTIVE DIMENSIONS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING ENVIRONMENTS: A POLISH-TURKISH COMPARATIVE STUDY PDF (English)
Danuta Gabryś-Barker 139-157
WHAT MAKES TEACHERS DEVELOP PROFESSIONALLY: SOME REFLECTIONS ON MOTIVATIONAL ISSUES IN THE CONTEXT OF POST-GRADUATE STUDY PROGRAMMES PDF (English)
Krystyna Droździał-Szelest 159-177
HOW TEACHERS DEAL WITH INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE LANGUAGE CLASSROOM: RESULTS OF A STUDY PDF (English)
Mirosław Pawlak 179-195


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo