Pressto.

Neofilolog

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 49/2 (2017) Das Potenzial von Feedback als Form der Lehrer-Schüler-Interaktion bei der Entwicklung der kommunikativen Sprachkompetenz – der aktuelle Forschungsstand Abstrakt   PDF (Deutsch)
Monika Janicka
 
Nr 49/2 (2017) A jeśli uczeń wie więcej – trudna interakcja na zajęciach z języka specjalistycznego Abstrakt   PDF
Joanna Kic-Drgas
 
Nr 49/1 (2017) Analiza wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście edukacji seniorów Abstrakt   PDF
Mariola Fiema, Iwona Janowska
 
Nr 49/2 (2017) Brytyjscy Polacy – polscy Brytyjczycy: osiągnięcia młodego pokolenia emigracyjnego w zakresie języka ojczystego na podstawie analizy egzaminu General Certificate of Secondary Education (Polish) Abstrakt   PDF
Marcin Łączek
 
Nr 48/1 (2017) Cechy użytkowników języków obcych sprzyjające interkomunikacji (komunikacji w językach pokrewnych) Abstrakt   PDF
Anna Grabowska
 
Nr 48/1 (2017) Determinanty korzystania ze strategii uczenia się języka angielskiego przez studentów poznańskich uczelni Abstrakt   PDF
Jakub Przybył
 
Nr 48/1 (2017) Dynamiczny charakter zmiennych indywidualnych – wyzwania badawcze i implikacje dydaktyczne Abstrakt   PDF
Mirosław Pawlak
 
Nr 49/2 (2017) Halina Widła – Recenzja książki Macieja Smuka Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych Szczegóły   PDF
Halina Widła
 
Nr 49/1 (2017) Indywidualizacja nauczania i uczenia się – otwarte formy pracy w gimnazjum oraz w kształceniu akademickim (action research) Abstrakt   PDF
Beata Karpeta-Peć
 
Nr 49/2 (2017) Interakcja w ujęciach teoretycznych – wieloaspektowy charakter zjawiska Abstrakt   PDF
Magdalena Aleksandrzak
 
Nr 49/1 (2017) Język a tożsamość. Język pierwszy, drugi i obcy a sukcesy i niepowodzenia szkolne Abstrakt   PDF
Hanna Komorowska
 
Nr 49/2 (2017) Marta Janachowska-Budych – Recenzja książki Simone Schiedermair Literaturvermittlung. Texte, Konzepte, Praxen in Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, Englisch, Französisch Szczegóły   PDF
Marta Janachowska-Budych
 
Nr 48/1 (2017) Motywacja do nauki języka angielskiego w drugiej klasie szkoły podstawowej Abstrakt   PDF
Małgorzata Baran-Łucarz
 
Nr 49/1 (2017) Nuda a praktyczna nauka języka angielskiego Abstrakt   PDF
Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak
 
Nr 48/1 (2017) Odniesienia do języka ojczystego jako strategia uczenia się gramatyki języka obcego: perspektywa polskich uczniów języka angielskiego Abstrakt   PDF
Aleksandra Wach
 
Nr 48/1 (2017) Pisemna autonarracja w badaniu różnic indywidualnych w glottodydaktyce Abstrakt   PDF
Maciej Smuk
 
Nr 49/1 (2017) Rola kontekstu społecznego oraz czynników indywidualnych w rozwijaniu kompetencji różnojęzycznej polskich gimnazjalistów Abstrakt   PDF
Radosław Kucharczyk
 
Nr 48/2 (2017) Rola mediacji dydaktycznej w rozwijaniu warsztatu poznawczego ucznia na lekcji języka obcego Abstrakt   PDF
Jolanta Sujecka-Zając
 
Nr 48/2 (2017) Różnice indywidualne w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego Abstrakt   PDF
Anna Szczepaniak-Kozak, Emilia Wąsikiewicz-Firlej
 
Nr 49/1 (2017) Różnice indywidualne w uczeniu się języków obcych w wiejskiej szkole gimnazjalnej Abstrakt   PDF
Melanie Ellis
 
Nr 48/1 (2017) Różnice w korzystaniu ze strategii uczenia się języka angielskiego przez studentów: wnioski z badania Abstrakt   PDF
Jakub Przybył, Malwina Małowska, Klaudia Chmielewska, Marta Gawek, Małgorzata Grzymała
 
Nr 49/2 (2017) Strategie komunikacyjne w obliczu trudności językowych Abstrakt   PDF
Jolanta Morytz
 
Nr 48/1 (2017) Subiektywne teorie na temat uczenia się języka obcego studentów romanistyki Abstrakt   PDF
Dorota Pudo
 
Nr 49/2 (2017) Tutorial akademicki w naukach filologicznych na tle założeń interakcyjnego dyskursu glottodydaktycznego – krytyczna analiza różnic i podobieństw Abstrakt   PDF
Beata Karpińska-Musiał
 
Nr 49/1 (2017) Uczeń zdolny a udział w olimpiadzie językowej Abstrakt   PDF
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
 
1 - 25 z 36 elementów 1 2 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo