Pressto.

Neofilolog

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 46/1 (2016) STRATEGIE UCZENIA SIĘ SŁOWNICTWA – OBCOKRAJOWCY VS. UŻYTKOWNICY JĘZYKA ODZIEDZICZONEGO Abstrakt  PDF
Anna Seretny
 
Nr 46/1 (2016) LANGUAGE AND CULTURE LEARNING STRATEGIES IN A STUDY ABROAD CONTEXT Abstrakt  PDF
Tomasz Róg
 
Nr 46/1 (2016) DEVELOPING WRITING STRATEGIES OF POOR LANGUAGE LEARNERS AT THE LEVEL OF JUNIOR-HIGH SCHOOL Abstrakt  PDF
Krystyna Droździał-Szelest, Mirosława Anna Domińska
 
Nr 46/1 (2016) PRZEFORMUŁOWANIE W PRZYSWAJANIU I UCZENIU SIĘ JĘZYKÓW: SPECYFIKA I FUNKCJE ODTWARZANIA OPOWIADANIA Abstrakt  PDF
Katarzyna Karpińska-Szaj, Berbadeta Wojciechowska
 
Nr 48/1 (2017) Odniesienia do języka ojczystego jako strategia uczenia się gramatyki języka obcego: perspektywa polskich uczniów języka angielskiego Abstrakt  PDF
Aleksandra Wach
 
Nr 48/1 (2017) Determinanty korzystania ze strategii uczenia się języka angielskiego przez studentów poznańskich uczelni Abstrakt  PDF
Jakub Przybył
 
Nr 46/1 (2016) BADANIE STRATEGII UCZENIA SIĘ W JĘZYKU DRUGIM I TRZECIM Abstrakt  PDF
Zuzanna Kiermasz
 
Nr 50/2 (2018) ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM OPANOWANIA GRAMATYKI A WYBRANYMI CZYNNIKAMI KOGNITYWNYMI I AFEKTYWNYMI: ZARYS PROJEKTU BADAWCZEGO Abstrakt  PDF
Mirosław Pawlak
 
Nr 48/1 (2017) Różnice w korzystaniu ze strategii uczenia się języka angielskiego przez studentów: wnioski z badania Abstrakt  PDF
Jakub Przybył, Malwina Małowska, Klaudia Chmielewska, Marta Gawek, Małgorzata Grzymała
 
Nr 48/1 (2017) Dynamiczny charakter zmiennych indywidualnych – wyzwania badawcze i implikacje dydaktyczne Abstrakt  PDF
Mirosław Pawlak
 
Nr 47/2 (2016) INDYWIDUALNY STYL UCZENIA SIĘ A PREFEROWANE STRATEGIE – STUDIUM PRZYPADKU UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO Abstrakt  PDF
Mariola Jaworska
 
Nr 47/2 (2016) CULTURE ÉDUCATIVE ET CONSTRUCTION DES REPRÉSENTATIONS DE L’ASPECT GRAMMATICAL EN LANGUE ÉTRANGÈRE : STRATÉGIES DES POLONOPHONES APPRENANT LE FRANÇAIS EN MILIEU FORMEL Abstrakt  PDF
Katarzyna Starościak
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo