[1]
Wrońska, M. i Pęczkowski, R. 2018. Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie. Neodidagmata. 36/37 (sie. 2018), 25-30. DOI:https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.4.