(1)
Strykowski, W. Wojciech Skrzydlewski – Medioznawca I Pedagog. 10.14746/nd 2018, 3-14.