(1)
Wrońska, M.; Pęczkowski, R. Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie Informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego Odczytana Ponownie. 10.14746/nd 2018, 25-30.