(1)
Dodge, B. Budowanie związków Uczuciowych Z Wykorzystaniem Sieci Internetowej – Studium Pedagogiczne. 10.14746/nd 2018, 123-139.