Strykowska-Nowakowska, J. (2018). Tworzenie komunikatów medialnych przez gimnazjalistów w erze cyfrowej. Neodidagmata, (36/37), 63–75. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.8