Walter, N. (2018). Wojciech Skrzydlewski – publikacje. Neodidagmata, (36/37), 15-22. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.2