Wrońska, M., & Pęczkowski, R. (2018). Monografia „Technologie kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie” Wojciecha Skrzydlewskiego odczytana ponownie. Neodidagmata, (36/37), 25-30. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.4