Baranowski, M. (2018). Efekt motyla – czyli Wojciech Skrzydlewski w moim życiu. Neodidagmata, (36/37), 31–37. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.5