Dodge, B. (2018). Budowanie związków uczuciowych z wykorzystaniem sieci internetowej – studium pedagogiczne. Neodidagmata, (36/37), 123–139. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.12