STRYKOWSKI, W. Wojciech Skrzydlewski – medioznawca i pedagog. Neodidagmata, [S. l.], n. 36/37, p. 3–14, 2018. DOI: 10.14746/nd.2018.36/37.1. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nd/article/view/25474. Acesso em: 29 wrz. 2023.