STRYKOWSKI, W. Wojciech Skrzydlewski – medioznawca i pedagog. Neodidagmata, n. 36/37, p. 3-14, 15 sie. 2018.