Strykowska-Nowakowska, Justyna. 2018. „Tworzenie komunikatów Medialnych Przez gimnazjalistów W Erze Cyfrowej”. Neodidagmata, nr 36/37 (sierpień):63-75. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.8.