Strykowski, Wacław. 2018. „Wojciech Skrzydlewski – Medioznawca I Pedagog”. Neodidagmata, nr 36/37 (sierpień), 3-14. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.1.