Walter, Natalia. 2018. „Wojciech Skrzydlewski – Publikacje”. Neodidagmata, nr 36/37 (sierpień), 15-22. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.2.