Wrońska, Marta, i Ryszard Pęczkowski. 2018. „Monografia «Technologie kształcenia – Przetwarzanie Informacji – Komunikowanie» Wojciecha Skrzydlewskiego Odczytana Ponownie”. Neodidagmata, nr 36/37 (sierpień):25-30. https://doi.org/10.14746/nd.2018.36/37.4.